A-MODEL: «Novas tecnoloxías para o cálculo do rendemento na recuperación de residuos metálicos» (IDI-20170278)

O proxecto A-MODEL ten como obxectivo desenvolver un modelo de simulación do rendemento do proceso de separación e o desenvolvemento dunha tecnoloxía dinámica de pesada para controlar o desempeño do proceso de separación en tempo real.

Este proxecto está financiado por CDTI con fondos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

Ministerio de ciencia, innovación y universidades
Unión Europea. Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEDER-IG240-Dixitalizacion